CLASS (Climate Adaptive Surfaces) – Ilmastoon mukautuvat päällysteet -hankkeen tulokset julkistetaan pian

Kiviteollisuusliitto ry. on osallistunut hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää läpäiseviä päällysteitä, jotka voivat lieventää ilmastonmuutoksesta johtuvien ongelmien vaikutuksia kaupunkiympäristössä.

Hankkeessa on tarkasteltu tulva- ja hulevesien hallintaa ja läpäisevien materiaalien käyttöä kaupunkien tarpeiden mukaisesti niin, että tuloksia voidaan soveltaa uusiin urbaaneihin rakennuskohteisiin. Uudenlaisia päällystemateriaaleja ovat läpäisevä betoni, avoin asfaltti ja läpäisevät luonnonkivipäällysteet. Lisäksi tulvimista voidaan ehkäistä kehittämällä pinnan alla olevia rakenteita, kuten betonisoraa, putkistoja, suodatinkankaita ja vesisäiliöitä.

Lue projektin tuloksista:
http://www2.vtt.fi/sites/class/