Kivi on ympäristöystävällinen luonnon rakennusmateriaali. Se on valmis tuote, huoltovapaa, yksilöllinen ja kustannustehokas. Kiven elinkaari on ikuinen ja sillä on lukemattomia käyttömahdollisuuksia. Palin Granit tutkii ja arvioi toimintansa vaikutuksia ympäristöön sekä etsii jatkuvasti uusia keinoja louhitun kiven parempaan ja tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Graniitin louhinta on maa-aineslain alaista toimintaa ja vaatii ympäristöluvan. Palin Granit noudattaa viranomaisvaatimuksia ja seuraa jatkuvasti ympäristölainsäädännön kehitystä. Tehokkaalla sisäisellä valvonnalla sekä henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella varmistamme lupaehtojen ja yrityksemme ympäristöohjeiden noudattamisen jokapäiväisessä toiminnassamme. Tuotannossamme toimimme parhaiden ympäristökäytäntöjen mukaan. Esimerkiksi vuosina 2010–2011 teimme tutkimuksen louhinnan ympäristövaikutuksista (Environment Impact Assessment, EIA) Auroran louhinta-alueella Mäntsälässä.


Maisemointi

Maiseman muuttuminen on yksi louhintatoiminnan näkyvistä ympäristövaikutuksista. Muutosta voidaan lieventää maisemoinnilla, jolla myös mahdollistetaan alueen jälkikäyttö. Toiminnan loputtua alue siistitään ja taimia istutetaan sinne, missä metsittymistä ei luontaisesti vielä ole tapahtunut. Avolouhos täyttyy yleensä pinta- ja sadevedellä, jolloin sitä voidaan käyttää makeavesialtaana tai virkistysalueena.


Kestävä kehitys ja tehokkuus materiaalin käytössä

Tarvekivilouhinnan yhteydessä syntyy sivukiveä, joka ei täytä tarvekiven korkeita laatuvaatimuksia. Sivukivi itsessään on kuitenkin puhdasta raaka-ainetta, jota voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen esimerkiksi tie- ja vesirakentamisessa sekä ympäristökivenä. Olemme tehneet ja teemme edelleen paljon tutkimusta sivukiven kannattavasta hyödyntämisestä nyt ja tulevaisuudessa.

Louhimoiden jätehuolto ja koneiden kunnossapito

Louhinnasta, kuten muustakin teollisesta toiminnasta, syntyy jätettä. Kaikissa toimipisteissämme noudatetaan tarkkoja jätehuolto-ohjeita. Jätteet lajitellaan ja viedään asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Kaikki kierrätykseen sopiva materiaali kierrätetään. Yrityksellämme on louhimoiden lisäksi kaksi konekorjaamoa, jotka pitävät huolen louhimoiden työkalustosta. Koneiden kunto vaikuttaa oleellisesti sekä työn laatuun että louhimoiden ympäristövaikutuksiin.