ANTTI JA IDA PALIN

Palin Granit Oy:n historia alkaa vuodesta 1921, jolloin kiertävä kivenhakkaaja Antti Palin perusti kiviveistämön Loimaalle.

Raakakivet kuljetettiin Loimaalle rautateitä pitkin ja ajettiin asemalta veistämöön hevoskärryillä. Antti Palinin taitavissa käsissä kivet muotoutuivat hautakiviksi sekä sukuhautojen hienoiksi kivilaitteiksi.


REINO JA MARTTI PALIN

Toinen sukupolvi käynnisti louhimotoiminnan

Vuonna 1958 oli ensimmäisen sukupolven aika antaa tilaa seuraavalle, ja Antti Palinin pojat Martti ja Reino siirtyivät yrityksen johtoon. Veljekset olivat työskennelleet yrityksessä isänsä rinnalla jo vuosia ja heillä oli vahva tahto kehittää yrityksestä alansa paras. Nuo ajat olivat kivialalle suurien muutosten aikaa – käsityö ei ollut enää kannattavaa ja oli tullut aika investoida koneisiin.

Martin ja Reinon tarmolla kiviveistämön tuotanto monipuolistui hauta- ja rakennuskivistä sisustuskiviin sekä kuvanveistotöihin. Samanaikaisesti suomalaisen graniitin maine maailmalla kasvoi, ja veljekset näkivät kivenlouhinnassa uuden mahdollisuuden. Vuonna 1975 veljekset tekivätkin historiallisen päätöksen ostaessaan ensimmäisen louhimonsa. Louhimolta saatavaa punaista graniittia, joka myöhemmin nimettiin Balmoraliksi, vietiin pääasiallisesti Ranskaan ja Italiaan. Seuraavan vuosikymmenen aikana Palinit investoivat uusiin louhimoihin kasvattaen sekä laatutarjontaa että louhitun kiven määrää. Veljekset käyttivät paljon aikaa louhimoalan tutkimukseen löytääkseen mahdollisimman hyvät toimintatavat. Myös laiteinvestointeja tehtiin paljon.

ANTTI JA HEIKKI PALIN

Kivet maailmalle kolmannen polven myötä

Kolmannen sukupolven edustaja, Heikki Palin, nimitettiin toimitusjohtajaksi vuonna 1989. Edeltävien sukupolvien tavoin Heikki oli kartuttanut kokemusta kivialalta isänsä ja setänsä opissa jo monen vuoden ajan. Hänen johdossaan perheyritys on investoinut louhimotoimintaan ja kasvattanut sitä niin, että tänä päivänä louhimoita on 15.

Myös neljäs sukupolvi, Heikin tyttäret Maria ja Kira, on vahvasti omistautunut perheyrityksen kehittämiselle hallitustoiminnan kautta.


JAANA, HEIKKI, MARIA JA KIRA PALIN, KUVA: MARKO RANTANEN.

THOR-ANDERS LUNDHS HÅKESTAD
JA HEIKKI PALIN

Vuonna 2014 Palin Granit ja norjalainen perheyritys Lundhs AS yhdistivät voimansa. Kuten Palin Granitilla, myös Lundhsilla on pitkät perinteet graniitin louhinnan alalla. Yritykset allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, joka kattaa Palin Granitin kivien markkinoinnin ja myynnin. Sopimuksen myötä Lundhsista tuli myös yksi Palin Granitin omistajista 40 prosentin osuudella. Yhdessä Palin Granit ja Lundhs ovat Pohjois-Euroopan suurin tarvekiven louhija.