Erkka Lehdolle louhinnan kehittäjien tunnustus

Kiviteollisuusliiton liittokokouksessa Helsingissä 20.3.2014 jaettiin tunnustusta suomalaisen graniitin nykymuotoisen louhinnan kehittäjille.

Kunniakirjan vastaanottivat vasemmalta lukien Veli-Juhani Hännisen poika Pasi ja puoliso Eila, Ismo Kainu, Tommi Kainu, Erkka Lehto ja Jaakko Tielisen poika Jukka Tielinen.

Kansainväliselle tasolle kiviteollisuuden nousu Suomessa alkoi jo 1970-luvlla. Louhimoilla pyörökuormaajat sekä hydrauliporat tulivat korvaamaan aiemmin käytössä olleet puiset kraanat sekä paineilmaporat. Myös riviporakoneet ja mm. vaakaporaus otettiin käyttöön. Kehitystä tapahtui myös kiilauksessa: kehitettiin hydraulikiilaus. Myöhemmin muutosta tapahtui myös räjähdysaineiden käytössä: ruuti sai väistyä putkipanosten ja räjähtävän tulilangan tieltä. Louhintamenetelmä jalostui edelleen ja 1980-luvun lopusta lähtien tämä monivaiheinen teollinen prosessi tuli tunnetuksi suomalaisena louhintamenetelmänä, ”The Finnish Method”, jossa monelle työvaiheelle oli myös kehitetty omat laitteensa.

Kiviteollisuusliiton hallitus palkitsi keskeisesti suomalaisen kivenlouhinnan kehittämiseen vaikuttaneet henkilöt kunniakirjoin. Palin Granit Oy:n Erkka Lehdon sekä muiden palkittujen osaaminen mahdollisti nykyisen prosessimaiseksi kehittyneen kivenlouhinnan.