Heikki Palinista maailman luonnonkivijärjestö WONASA:n puheenjohtaja

Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin on valittu WONASA:n (World Natural Stone Association) puheenjohtajaksi. Valinnan virallistaminen tapahtui järjestön vuosikokouksessa, joka järjestettiin 30.9.2015 Marmomacc2015- kivimessujen yhteydessä Veronassa, Italiassa. Puheenjohtajakausi kestää kaksi vuotta.

Vasemmalta: WONASA:n toimitusjohtaja Anil Taneja, puheenjohtaja Heikki Palin sekä varapuheenjohtajat Karen Abdalla, Paulo Florio Giafarov ja Sunil Arora.

– Kaksivuotisen puheenjohtajuuskauteni aikana keskitymme tuomaan esille luonnonkiven hyötyjä sekä lisäämään sen käyttöä. Suurimpana prioriteettina on materiaaliin liittyvän yleisen tietoisuuden kasvattaminen aktiivisen markkinoinnin avulla. Tämän lisäksi WONASA järjestää säännöllisesti seminaareja arkkitehdeille, ja kannustaa nuoria arkkitehteja luonnonkiven käyttöön vuosittaisten arkkitehtikilpailujen kautta. Tänä vuonna kilpailu järjestettiin Tšekissä, vuoden 2016 kilpailuprojekti taas tullaan toteuttamaan Intiassa, kertoo Heikki Palin.

WONASA on maailman johtavien kivitoimijoiden järjestö, johon kuuluu yli 50 jäsenyritystä eri puolilta maailmaa.
Lisätietoja: www.wonasa.com