Kotkan Mussalon satamaan 120 metriä meluvallia Palinin sivukivestä

Kotkan satamaan on rakenteilla meluvalli, jonka on tarkoitus valmistua huhtikuun loppuun mennessä. Vallin rakentamiseen käytetään Palin Granitin Virolahden punaista graniittia, josta Linjaporaus Lehtinen on valmistanut 1m x 1m x 3m kokoisia muurikiviä.

Käytettävä materiaali on nk. sivukiveä, jota syntyy tarvekivilouhinnan yhteydessä, mutta joka ei täytä tarvekiven laatuvaatimuksia esim. värinsä vuoksi. Sivukivi itsessään on kuitenkin puhdasta raaka-ainetta, jota voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen esimerkiksi tie- ja vesirakentamisessa sekä ympäristökivenä, kuten tässä projektissa. Valli on n. 120 metriä pitkä, ja siitä neljäsosa on kolme, ja loput neljä metriä korkea.

HaminaKotka Oy:n Teknisen johtajan, Teppo Jokimiehen, mukaan graniitti valittiin vallin rakennusmateriaaliksi sen helppohoitoisuuden vuoksi. Sivukivi oli ympäristöystävällinen valinta, jonka käyttö hyödyttää kaikkia osapuolia.