Luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt selvitetty

Kiviteollisuusliitto yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa on toteuttanut hankkeen, jonka tehtävänä oli luonnonkivituotannon parhaiden ympäristökäytäntöjen kartoittaminen.

Luonnonkiviteollisuuden parhaat ympäristökäytännöt (LBEP) -selvitys vastaa sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten tarpeeseen yhtenäisestä luonnonkiven louhinnan tietopohjasta. Selvitystyö luo hyvät lähtökohdat toimintatapojen yhtenäistämiselle, alan ympäristötietoisuuden lisäämiselle ja parhaiden käytäntöjen saamiselle laajempaan käyttöön. Hankkeesta on nyt julkaistu loppuraportti.

Hankkeen rahoittajina ovat olleet Kaakkois-Suomen ELY-keskus, K. H. Renlundin säätiö, Geologian tutkimuskeskus, Suomen Ympäristökeskus ja Kiviteollisuusliitto ry.

Raportti:
http://hdl.handle.net/10138/152750