Työnjohtajakoulutusta Palin Granit Oy:ssä

Palin Granit Oy kouluttaa vuonna 2014 louhimohenkilöstöään tekniikan erikoisammattitutkintoon, kaivos- ja louhinta-alan työnjohtajien koulutusohjelmassa, joka järjestetään Pohjois-Karjalan aikuisopistolla Kaivos- ja louhintatekniikan yksikössä Outokummussa.

Kuva: Kai Ruokonen

Koulutus antaa valmiuksia alan esimies- ja työnjohtotehtäviin. Outokummussa vastuuhenkilönä toimii opettaja Pekka Martikainen. Koulutus kestää noin puolitoista vuotta ja siihen kuuluu myös päättötyö.

-Työnjohtokoulutuksella vastaamme tulevaisuuden haasteisiin sekä yhtiön ikärakenteen että alati kehittyvän louhintaympäristön hallinnan suhteen, toteaa tekninen johtaja Pauli Salmela, joka koordinoi koulutusta Palin Granit Oy:ssä. Työnjohtajien lisäksi koulutamme tänä vuonna myös ylipanostajia, kertoo Salmela.