Vuoden 2017 Kivimies-tunnustus FT Olavi Seloselle

Kiviteollisuusliiton hallitus on liittokokouksensa yhteydessä myöntänyt Palin Granitin Ympäristöjohtaja FT Olavi Seloselle Vuoden Kivimies 2017-palkinnon.

Selonen on toiminut luonnonkiviteollisuuden parissa niin tutkijana kuin yritysten palveluksessakin. Tutkijan uraan mahtuvat jaksot K.H. Renlundin säätiössä ja Åbo Akademissa samoin kuin Geologian Tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorina. Rakennuskivigeologiaan liittyvä dosentuuri Åbo Akademissa on jatkunut vuodesta 2001. Vuonna 1998 hyväksytty väitöskirja käsitteli luonnonkiviesiintymien tutkimusta.  Kivialan yritysten toiminta on tullut tutuksi erityisesti louhinnan kehitystehtävissä alan suurimmissa yrityksissä, Suomen Kiviteollisuus Oy:ssä ja Palin Granit Oy:ssä.

Selonen on julkaissut ahkerasti luonnonkiviin liittyviä raportteja, joita on julkaistu mm. Kiviteollisuusliiton julkaisusarjoissa. Hän on toiminut useissa luonnonkivialaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaisissa hankkeissa sekä ohjannut kivialaan suuntautuneita opinnäytetöitä.

Selonen on ollut Kiviteollisuusliiton hallituksen ja mm. koulutustoimikunnan jäsen ja toiminut louhintatoimikunnan asiantuntijana. Hän on ollut suureksi avuksi mm. liiton ympäristölainsäädäntöön liittyvien kannanottojen muodostamisessa. Hän on antanut osaamistaan ja työaikaansa koko kivialan yhteisten asioiden edistämiseen.

Kiviteollisuusliiton hallitus päätti 2012 perustaa liiton jäsenistölle kohdennetun tunnustuspalkinnon, Kivimies-palkinnon. Nyt palkinto jaetaan viidennen kerran. Palkinnon saajalle asetetaan seuraavia edellytyksiä:

– osoittanut poikkeuksellisen korkeaa ammattitaitoa omassa luonnonkivialaan liittyvässä työssään 
– saavuttanut ammattitaidollaan ja esimerkillisyydellään kollegoidensa kunnioituksen
– edistänyt muutoin ansiokkaasti luonnonkivialan myönteistä kehitystä ja tunnettuutta